Øko-Tex® - trygge tekstiler

Øko-Tex® - trygge tekstiler

ØKO-TEX® Standard 100 er et globalt anerkjent, uavhengig test- og sertifiseringssystem for tekstilråvarer, halvfabrikata og sluttprodukter. Eksempler på hansker som kan sertifiseres er strikkefôr som er overtrukket med belegg.

Siden introduksjonen i 1992 har ØKO-TEX® tatt hensyn til viktige lovbestemmelser, som forbudte fargestoffer, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nikkel etc. samt mange skadelige kjemikalier, som ikke er lovregulert enda. Med sin lange erfaring bidrar ØKO-TEX® Standard 100 til høy og effektiv produktsikkerhet fra forbrukerens synspunkt som i mange tilfeller går langt utover gjeldende nasjonale og internasjonale standarder. Omfattende produktkontroll og regelmessig revisjon av selskapene sikrer også at industrien har en globalt bærekraftig bevissthet om ansvarlig bruk av kjemikalier.

Relevante artikler:

Vil du ha DMF-gift i hansken din?

Vil du ha DMF-gift i hansken din?

I senere tid har vi sett betydelige fremskritt i utvikling og produksjon av lette hansker som fungerer som et ekstra hudlag. Innenfor denne nye trenden er det mest kjente alternativet, løsemiddelproduserte PU-hansker. Dette er sømløse fôrhansker trukket på stålformer som blir dyppet i tanker med fleksibel plast.

les mer