Vil du ha DMF-gift i hansken din?

Vil du ha DMF-gift i hansken din?

I senere tid har vi sett betydelige fremskritt i utvikling og produksjon av lette hansker som fungerer som et ekstra hudlag. Innenfor denne nye trenden er det mest kjente alternativet, løsemiddelproduserte PU-hansker. Dette er sømløse fôrhansker trukket på stålformer som blir dyppet i tanker med fleksibel plast.

For å lage PU-hansker brukes en organisk forbindelse som kalles dimethylformamid (DMF). Denne forbindelsen skaper en kjemisk reaksjon som gjør at den fleksible plasten ekspanderer og kapsler seg effektivt på den sømløse fôrhansken. Dette er en effektiv og rimelig teknikk å lage hansker på.

DMF er et stoff som kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner ved ulovlig mengder. Innenfor enkelte industrisektorer er det ikke tillatt for kvinner å jobbe i produksjonsmiljøer med DMF, siden stoffet kan virke hormonforstyrrende. DMF er også en miljøbelastning fordi man må forbruke store mengder vann for å skylle hanskene rene. DMF inneholder giftige stoffer som ikke må slippes ut i naturen. I Kina, som er en storprodusent av DMF hansker, må fabrikkene ha en deponeringsklarering for oppbevaring og resirkulering. Tom Stokke i Workhand har besøkt slike anlegg. Det er ingen tvil om at sterkere fokus på miljø og helse i Kina, presser igjennom produksjon som ivaretar den moderne livsstilen der.

DMF produserte PU-hansker er lavt priset. Belegget på utsiden slår igjennom på innsiden og belegget skrubber mot huden og varmeutvikling fra håndflaten forårsaker ubehagelig svette og sure hender. Alternativ til rimelige DMF produserte PU-hansker finnes - Vannbasert belegningsteknologi som er miljø- og hudvennlig. Ekstra kostnaden er ubetydelig når man tar i betraktning fordelene. Vannbasert PU puster og den fleksible plasten er ikke i kontakt med huden. En ren og myk fôrhanske er det eneste du kjenner. Vannbaserte PU-hansker er svettereduserende og du slipper sure hender.

Workhand er opptatt av at du skal ha verdens beste hansker og vi er på lag med en kinesisk fabrikk som produserer DMF-frie PU hansker for oss. Vår første modell er Workhand AIR Micro Touch som har disse egenskapene:

  • Miljø- og hudvennlig (DMF-fri)
  • Trygge tekstiler (Øko-Tex godkjent)
  • Pustende belegg
  • Slitesterk (EN388: 4.1.3.1)
  • Fungerer som et ekstra hudlag (følsom og elastisk)
  • Touch skjerm funksjon
  • Prisvennlig hanskebeskyttelse
  • Opphengsetikett (i henhold til PVU-forskriften)
Relevante artikler:

Øko-Tex® - trygge tekstiler

Øko-Tex® - trygge tekstiler

ØKO-TEX® Standard 100 er et globalt anerkjent, uavhengig test- og sertifiseringssystem for tekstilråvarer, halvfabrikata og sluttprodukter. Eksempler på hansker som kan sertifiseres er strikkefôr som er overtrukket med belegg.

les mer