GDPR/Cookies

GDPR/Cookies

Nedenfor finner du informasjon om Workhands bruk av informasjonskapsler/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vårt nettsted, workhand.no, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Personvern – GDPR hos Workhand AS

I forbindelse med innføring av EUs forordning for personvern, General Data Protection Regulation (GDPR) i 2018, har Workhand AS endret egne rutiner for oppfølging av personvern for å være i tråd med det nye regelverket. 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder og leverandører.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp fra oss via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Jan-Olav Stokke er på vegne av Workhand AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører:
Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt tittel.
Vi lagrer i tillegg salgs- og kjøpshistorikk dvs. tidligere effektuerte og annullerte ordre og bestillinger som underlag for regnskapet vårt.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle avtale. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Opplysningene benyttes også til å gi våre kunder informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp via e-post og telefon.

Dersom du som kunde ikke ønsker å motta markedsinformasjon fra oss, må du kontakte oss via mail til post@workhand.no

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du som kunde/leverandør har gitt våre ansatte i forbindelse med salg/kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til vår logistikkpartner Bring.

Vi vil ikke dele, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Dersom personopplysninger overføres til tredjeparter grunnet organisatoriske endringer hos Workhand AS, vil slik utlevering bli varslet.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp/salg lagres i vårt kontaktregister så lenge kundeforholdet/leverandørforholdet er aktivt. Dersom et kundeforhold/leverandørforhold avsluttes, vil tilhørende personopplysninger i vårt kontaktregister slettes.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du som kunde/leverandør kan kreve innsyn i personopplysninger knyttet til egne ansatte, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til: post@workhand.no 

Workhand bruker følgende cookies:

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Workhand bruker Google Analytics for å analysere bruken av workhand.no. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre våre nettsider.